Các số liệu quan trọng cần thiết của Sales Funnel trên CRM

Theo dõi KPI và tỷ lệ chuyển đổi ở mọi giai đoạn rất quan trọng đối với các nhóm bán hàng để có được một bức tranh rõ ràng về kênh bán hàng. Với phần mềm quản lý bán hàng toàn diện như CRM, bạn có thể dễ dàng theo dõi  các số liệu kênh bán hàng  với sự trợ giúp của các báo cáo kênh.

Số liệu cần thiết để đo lường hiệu quả với Sales Funnel

Tốc độ dẫn/ Lead velocity rate

Số liệu này đề cập đến sự tăng trưởng về khách hàng tiềm năng đủ điều kiện của bạn, theo từng tháng và nó đo lường số lượng khách hàng tiềm năng mà bạn hiện đang làm việc để chuyển đổi cho khách hàng. Số liệu này là một chỉ số thời gian thực về tăng trưởng và doanh thu bán hàng, vì vậy nếu bạn có tốc độ dẫn cao, điều này có nghĩa là bạn có thể mong đợi doanh thu bán hàng cao trong những tháng tới.

Tỷ lệ chuyển đổi/ Conversion rate

Đo lường mức độ mà nhóm bán hàng của bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng là bắt buộc để xác định chất lượng của khách hàng tiềm năng và hiệu suất của nhân viên bán hàng riêng lẻ. Với giải pháp CRM bạn có thể tạo báo cáo kênh để biết cách khách hàng tiềm năng chuyển đổi qua các giai đoạn khác nhau bằng đại diện bán hàng và theo chiến dịch. Phân tích khách hàng tiềm năng nào đang chuyển xuống kênh và chuyển đổi cho phép bạn lập kế hoạch chiến lược chuyển đổi tốt hơn.

Cơ hội đếm qua các giai đoạn/ Opportunity count across stages

Đây chính xác là những gì nghe có vẻ giống như tổng số cơ hội qua từng giai đoạn của kênh bán hàng của bạn. Tại đây, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn có sự cân bằng tốt về khách hàng tiềm năng trong từng giai đoạn của kênh bán hàng. Nếu bạn nhận thấy số lượng khách hàng tiềm năng quá cao trong bất kỳ giai đoạn nào, điều này có thể có nghĩa là nhân viên bán hàng của bạn đang vật lộn để chuyển họ xuống kênh, điều này gây lo ngại.

Thời gian dành cho từng giai đoạn/ Time spent on each stage

Nói một cách trực giác, sẽ rất hợp lý khi thử và giảm thiểu thời gian dành cho từng giai đoạn, để bạn rút ngắn thời gian của chu kỳ bán hàng trung bình. Điều đó nói rằng, hãy nhắc nhở các nhân viên bán hàng của bạn thực hiện theo quyết định khi thực hiện điều này, họ không nên đưa khách hàng tiềm năng vào giai đoạn tiếp theo của quy trình nếu khách hàng tiềm năng của họ không sẵn sàng tiếp tục.