Làm sao thu thập Lead từ website/landing page về giải pháp CRM và phân bổ cho team

Sử dụng Biểu mẫu web miễn phí từ Freshsales để nắm bắt thông tin khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn trong nháy mắt.

Đừng để những lead có ý định mua cao rơi vào vết nứt

Nếu bạn đang bán hàng, thì việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng nóng cũng giống như việc khai thác vàng và đăng ký trang web là nguồn đăng ký tốt nhất của bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng trang web của bạn giống như một hành lang. Bạn sẽ không muốn giữ những khách hàng tiềm năng như vậy chờ đợi ở hành lang, bạn sẽ muốn họ bước đến gần bạn qua cánh cửa. Làm thế nào bạn sẽ điều đó?

Giới thiệu biểu mẫu web

Biểu mẫu web từ Freshsales cho phép bạn tạo và tùy chỉnh các biểu mẫu theo yêu cầu kinh doanh và thương hiệu của bạn, sau đó nhúng chúng vào trang web hoặc email của bạn để nắm bắt các leads có ý định cao. Các chi tiết được điền vào các biểu mẫu này sẽ được tự động nắm bắt trong Freshsales CRM của bạn, tất cả không có một dòng code nào! Bắt đầu từ số không? Sử dụng Classic Forms để xây dựng, tùy chỉnh và triển khai một biểu mẫu trên trang web của bạn. Đã có một form trên trang web của bạn? Sử dụng Smart Forms để tự động nhận dữ liệu biểu mẫu trong Freshsales CRM của bạn.

Từ triển khai đến khi thu thập dữ liệu, tất cả chỉ trong vài phút.

Contact Forms

Mỗi trang web cần có một contact form, đó là cách quen thuộc nhất để khách truy cập trang web bắt đầu mối quan hệ với bạn bên cạnh việc nói, điện thoại và email.

Forms đăng ký

Nếu bạn điều hành một công ty SaaS, việc tạo ra một form đăng ký không ma sát là một rào cản quan trọng để vượt qua. Nếu bạn làm điều này, bạn đã hoàn thành xuất sắc giúp doanh nghiệp của bạn vượt lên.

Forms đăng ký Blog

Nếu bạn có một blog, thì việc có một hình thức đăng ký cho phép khách truy cập của bạn phân chia dữ liệu thành các phần nhỏ theo sở thích của họ là không cần phải động não.

Yêu cầu báo giá / Tham vấn

Forms yêu cầu là một công cụ chuyển đổi khách hàng tiềm năng tuyệt vời vì nó thường hỏi những câu hỏi có rào cản thấp mà sau đó bạn có thể gửi câu trả lời được cá nhân hóa.

Forms đăng ký sự kiện

Tổ chức một sự kiện? Làm cho các hình thức đăng ký của bạn thú vị và bắt mắt như các sự kiện của bạn bằng cách tùy chỉnh chúng.

Lead Generation Forms

Leads có nội dung rào cản có giá trị vì họ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng cho phép bạn tạo các nhóm nuôi dưỡng khác nhau và các chiến lược onboarding.

Tham khảo tại: https://www.freshworks.com/freshsales-crm/solutions/webforms/

Cơ hội trải nghiệm miễn phí CRM Freshsales, với những chức năng hỗ trợ bán hàng nhanh chóng.