Làm thế nào có thể quản lý được nhiều quy trình bán hàng (Multiple Sales Pipeline) trên CRM

Một đường ống bán hàng là gì?

Trong một CRM bán hàng, các đường ống là đại diện ảo cho hành trình của khách hàng của bạn trong thế giới thực. Bạn tạo các giai đoạn như “Mới gia nhập”, “Theo sát” và “Đang xem xét”, và bạn đặt các giao dịch của mình theo các giai đoạn tương ứng. Chuyển giao dịch từ giai đoạn này sang giai đoạn khác thường thông qua thao tác kéo và thả đơn giản. Hình ảnh liền kề cung cấp cho bạn ý tưởng về một đường ống sẽ trông như thế nào.

Làm thế nào có thể quản lý được nhiều quy trình bán hàng trên CRM?

Khi nào bạn cần nhiều đường ống bán hàng?

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình bán hàng riêng biệt. Nếu bạn đang bán các sản phẩm khác nhau hoặc bạn đang nhắm mục tiêu đến các loại thị trường khác nhau, quy trình bán hàng riêng biệt của bạn có thể trở thành những quy trình bán hàng riêng biệt. Đây là khi nhiều đường ống bán hàng có thể giúp bạn nắm bắt mọi hành trình của giao dịch, trong tất cả các sắc thái của nó.

Giả sử bạn có các quy trình bán hàng khác nhau cho việc bán hàng trong và ngoài nước, hoặc cho các giao dịch trực tiếp và giao dịch hợp tác. Bạn có thể tạo các đường ống riêng biệt, với các giai đoạn thỏa thuận khác nhau cho mỗi đường ống.

Làm thế nào để nhiều đường ống bán hàng (Multiple Sales Pipeline) hoạt động trong Freshsales?

Bạn bắt đầu với một đường ống mặc định mà Freshsales tạo cho bạn (cái này có thể tùy chỉnh). Bạn có thể tạo tối đa 10 đường ống tùy chỉnh. Nếu bạn đang chuyển sang Freshsales từ một CRM bán hàng khác, bạn có thể nhập các đường ống của mình. Nếu bạn là người quản lý bán hàng và bạn muốn theo dõi trạng thái của từng đường ống một cách riêng biệt, bạn thậm chí có thể tạo chế độ xem tùy chỉnh cho từng đường ống.

Tham khảo tại: https://www.freshworks.com/freshsales-crm/solutions/multiple-sales-pipelines/

Cơ hội trải nghiệm miễn phí CRM Freshsales, với những chức năng hỗ trợ bán hàng nhanh chóng.