Lead

Các Leads được sắp xếp ưu tiên theo hành vi của họ

Sắp xếp hạng leads dựa trên tương tác của họ với doanh nghiệp của bạn, giúp dễ dàng phân biệt leads đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn. Điều này cho phép đại diện bán hàng của bạn đầu tư thời gian quý báu của họ để theo đuổi các leads phù hợp.

End of content

No more pages to load